The Webmaster BiodataDari kiri:- azzril dan rizwan

Muhd. Rizwan bin Abas
820614-14-6033,
Tingkatan 4E,
Berasal dari Subang Jaya, Selangor.


Azzril bin Zolhaili
820124-71-5045,
Tingkatan 4E,
Berasal dari Kelana Jaya, Selangor.

Kami ingin merakamkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Cikgu Pajuzi Awang kerana telah memberi dorongan dan membantu kamiu menyiapkan halaman web ini. Dan juga tidak lupa kepada rakan seperjuangan yang turut serta. Mereka ialah:-

Muhd. Najib
Irwan Husien
Muhd. Yusof
Muhd. Alham


| Indeks Saina | Sejarah Sekolah | Sekolah Berasrama Penuh | Logo Saina | Pelajar Saina | Lagu Sekolah | Asrama Saina | Links | Guru Saina | Webmaster Saina | Doa Rasmi | Akademik Saina | Lokasi Saina | Tokoh Sekolah | Bendera Sekolah | Piagam Sekolah | Penghargaan Saina | Kata-Kata Aluan Pengetua | SM Sains Pokok Sena |