Sekalung Budi


Pihak Sekolah merakamkan setinggi-tinggi terima kasih dan penghargaan kepada :-

1. Kementerian Pendidikan Malaysia
2. Bahagian Sekolah, Kementerian Pendidikan Malaysia
3. Unit Sekolah Berasrama Penuh, Kementerian Pendidikan Malaysia
4. Jabatan Pendidikan Negeri Kedah
5. Pejabat Pendidikan Daerah Kota Setar
6. Pengetua Sek. Men. Sains Pokok Sena
7. Persatuan Ibu Bapa dan Guru, Sek. Men. Sains Pokok Sena
8. Guru-guru, Staf Sokongan dan pelajar-pelajar SMSPS


Dan semua yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan "Homepage SMSPS" ini.


| Indeks Saina | Sejarah Sekolah | Sekolah Berasrama Penuh | Logo Saina | Pelajar Saina | Lagu Sekolah | Asrama Saina | Links | Guru Saina | Webmaster Saina | Doa Rasmi | Akademik Saina | Lokasi Saina | Tokoh Sekolah | Bendera Sekolah | Piagam Sekolah | Penghargaan Saina | Kata-Kata Aluan Pengetua | SM Sains Pokok Sena |